Dịch vụ báo cáo thuế tại Dĩ An Bình Dương

07/05/2018 - 144

anphuchung.vn

-

Dịch vụ báo cáo thuế tại Dĩ An Bình Dương Báo cáo thuế là việc thực hiện các thủ tục thuế, lập các báo cáo thuế theo biểu mẫu báo cáo thuế do cơ quan thuế quy định. Tùy thuộc vào loại thuế, sắc thuế mà áp dụng các biểu mẫu báo cáo thuế khác […]

Dịch vụ báo cáo thuế tại Dĩ An Bình Dương

Báo cáo thuế là việc thực hiện các thủ tục thuế, lập các báo cáo thuế theo biểu mẫu báo cáo thuế do cơ quan thuế quy định. Tùy thuộc vào loại thuế, sắc thuế mà áp dụng các biểu mẫu báo cáo thuế khác nhau. Thời hạn nộp các báo cáo thuế cũng tùy thuộc vào tùy từng loại thuế.

Theo quy định của luật thuế hiện hành về báo cáo thuế :

a) Người nộp thuế phải tính và báo cáo số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định.

b) Người nộp thuế phải báo cáo thuế chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ báo cáo thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ báo cáo thuế.

c) Đối với loại thuế báo cáo thuế theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

d) Đối với loại thuế báo cáo thuế theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý.

Hồ sơ báo cáo thuế:

Hồ sơ báo cáo thuế bao gồm tờ khai báo cáo thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế báo cáo thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế:

a) Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

d) Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

dịch vụ báo cáo thuế tại dĩ an bình dương

BÁO CÁO THUẾ THEO TỪNG LOẠI THUẾ

– Báo cáo thuế môn bài

– Báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT)

– Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

– Báo các thuế tiêu thụ đặc biệt

– Báo cáo thuế tài nguyên

– Báo cáo thuế nhà thầu nước ngoài

BÁO CÁO THUẾ THEO THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO THUẾ

1. Báo cáo thuế hàng tháng

– Báo cáo thuế giá trị gia tăng.

– Báo cáo thuế thu nhập cá nhân.

– Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Báo cáo thuế tài nguyên …

2. Báo cáo thuế hàng quý

– Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

– Báo cáo thuế thu nhập cá nhân …

3. Báo cáo quyết toán thuế năm

– Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Báo cáo thuế tài nguyên …

BÁO CÁO THUẾ XÁC ĐỊNH THEO ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ

1. Báo cáo thuế đối với khách hàng cá nhân

– Báo cáo thuế để đăng ký thuế TNCN

– Báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

– Báo cáo thuế thuế thu nhập cá nhân hàng quý

– Báo cáo thuế để quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Báo cáo thuế để hoàn thuế thu nhập cá nhân

2.Báo cáo thuế đối với khách hàng doanh nghiệp

– Báo cáo thuế môn bài

– Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

– Báo cáo thuế TNDN để quyết toán thuế năm

– Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Báo cáo thuế tài nguyên …

Báo cáo thuế chỉ là một phần nhỏ trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Báo cáo thuế là kết quả của hạch toán kế toán, làm sổ sách kế toán, tổng hợp thông tin kế toán. Từ chứng từ gốc, nhân viên kế toán thuế sẽ hạch toán kế toán, ghi sổ kế toán và kết xuất ra các báo cáo thuế. Báo cáo thuế phải khớp với sổ sách kế toán, sổ sách kế toán lại phải khớp với chứng từ kế toán. Để kiểm tra báo cáo thuế thì phải kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra chứng từ kế toán.

Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thủ tục thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện báo cáo thuế sẽ không đúng quy định.

Để giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục báo cáo thuế, đảm bảo hồ sơ báo cáo thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thủ tục thuế giảm đến mức tối thiểu, hàng ngàn khách hàng đã sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của An Phúc Hưng.

Dịch vụ báo cáo thuế là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán An Phúc Hưng. Chúng tôi  sẽ thực hiện báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm và quyết toán thuế.

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của An Phúc Hưng, doanh nghiệp không còn bận tâm về thủ tục thuế, toàn bộ công việc báo cáo thuế sẽ do Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp của An Phúc Hưng thực hiện.

dịch vụ báo cáo thuế tại dĩ an

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ CỦA AN PHÚC HƯNG

Dịch vụ báo cáo thuế là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Kế toán Dịch vụ Kế toán Sao An Phúc Hưng. Công ty Kế toán An Phúc Hưng sẽ thực hiện báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm và quyết toán thuế.

Sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của An Phúc Hưng, doanh nghiệp không còn bận tâm về thủ tục thuế, toàn bộ công việc báo cáo thuế sẽ do Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp của An Phúc Hưng thực hiện.

An Phúc Hưng chuyên về cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính hàng đầu tại Bình Dương

Với việc lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế của An Phúc Hưng, An Phúc Hưng sẽ thực hiện toàn bộ các hoạt động báo cáo thuế. Quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng báo cáo thuế luôn được bảo đảm, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu báo cáo thuế do Dịch vụ báo cáo thuế của An Phúc Hưng đã thực hiện.
Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ báo cáo thuế, An Phúc Hưng sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ.

Công Ty TNHH Đầu Tư An Phúc Hưng

SĐT: 0908.506.303 & 0978.576.598

Trụ sở chính: Số 7 Đường số 1, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương

Chi nhánh 1: Số 37 Nguyễn Du, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Chi nhánh 2: Số 246 Huỳnh Văn Lũy, Tp Thủ Dầu 1, Bình Dương.

Chi nhánh 3: Số 30 TL746, Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Bình Dương

Email: anphuchung247@gmail.com

Bài viết liên quan
Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Đăng vào ngày: 02/12/2023

 Những câu hỏi có thể bạn quan tâm khi muốn hoàn thuế GTGT I. Điều kiện được hoàn thuế GTGT? Để được hoàn thuế, doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện sau: Phải có thuế GTGT được khấu trừ; Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Mở tài khoản ngân hàng với […]

Xem thêm
Báo cáo thuế cuối năm uy tín giá tốt nhất Dĩ An Bình Dương

Báo cáo thuế cuối năm uy tín giá tốt nhất Dĩ An Bình Dương

Đăng vào ngày: 27/11/2018

Báo cáo thuế cuối năm uy tín giá tốt nhất Dĩ An Bình Dương – “Báo cáo tài chính” là cụm từ quá quen thuộc. Vào giữa niên độ hoặc cuối một năm hoạt động, các doanh nghiệp đều phải tiến hành lập báo cáo tài chính để đánh giá và nhìn lại hiệu quả […]

Xem thêm
Báo cáo tài chính uy tín giá rẻ tại Dĩ An Bình Dương

Báo cáo tài chính uy tín giá rẻ tại Dĩ An Bình Dương

Đăng vào ngày: 21/11/2018

Báo cáo tài chính uy tín giá rẻ tại Dĩ An Bình Dương – Nhằm giảm thiểu chi phí đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do số lượng các nghiệp vụ chưa phát sinh nhiều khi doanh nghiệp mới thành lập nên các chủ doanh nghiệp thường chọn giải pháp tự mình kê […]

Xem thêm
Dịch vụ kế toán công ty cơ khí tại Dĩ An Bình Dương

Dịch vụ kế toán công ty cơ khí tại Dĩ An Bình Dương

Đăng vào ngày: 18/09/2018

Dịch vụ kế toán công ty cơ khí tại Dĩ An Bình Dương – An Phúc Hưng được hình thành và phát triển từ khi Bình Dương mới phát triển, là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Dịch vụ kế toán của An Phúc Hưng đã được đông đảo khách hàng tín nhiệm […]

Xem thêm