Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh

No Image

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 27/03/2019

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Bình Dương PHÍ DỊCH VỤ CHỈ 500.000 VNĐ An Phúc Hưng xin báo giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như sau. Tất cả các chi phí dịch vụ dưới […]

Dịch vụ thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại Bình Dương

Dịch vụ thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 07/03/2019

Dịch vụ thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại Bình Dương Trong quá trình hoạt động, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh mà công ty/doanh nghiệp có những thay đổi về nội dung hoạt động của chi nhánh cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của doanh nghiệp. 1. […]

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 06/03/2019

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương Khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hoặc thay đổi các nội dung như vốn, ngành nghề, chủ thể đầu tư … trong giấy chứng nhận đầu tư. Nhưng chưa nắm rõ hồ […]

Thay đổi thành viên cổ đông trong công ty tại Bình Dương

Thay đổi thành viên cổ đông trong công ty tại Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 05/03/2019

Dịch vụ thay đổi thành viên cổ đông trong công ty tại Bình Dương Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều […]

Dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ công ty tại Bình Dương

Dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ công ty tại Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 05/03/2019

Dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ công ty tại Bình Dương Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì một lý do nào đó mà công ty phải thay đổi tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ. Công ty An Phúc Hưng cung cấp dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ công […]

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Bình Dương

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 04/03/2019

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Bình Dương Thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có tính chất phức tạp nhất. Nếu bạn không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải tốn […]

Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương

Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 01/03/2019

Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương Việc thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp để phù hợp với chiến lược […]

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Bình Dương

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 27/02/2019

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Bình Dương Công ty Tư Vấn Luật An Phúc Hưng giới thiệu dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký công ty trên giấy phép kinh doanh giành cho khách hàng, do […]

Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Dương

Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 27/02/2019

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Dương Thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có tính chất phức tạp nhất. Nếu bạn không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải […]

Thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy phép đầu tư Dĩ An Bình Dương

Thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy phép đầu tư Dĩ An Bình Dương

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - 28/11/2018

Thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy phép đầu tư Dĩ An Bình Dương  03 – 06 ngày có giấy phép đầu tư mới  Theo quy định mới hiện nay, ngành nghề kinh doanh/ đầu tư là một thông tin được hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như trên Giấy chứng […]