Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương

Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương

Việc thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp để phù hợp với chiến lược kinh doanh. Nhưng thường thì nhiều công ty/doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được hồ sơ củng như thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Bình Dương như thế nào. Tư vấn luật An Phúc Hưng cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương nhằm mục đích giúp đỡ các công ty trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giúp đỡ khách hàng trong việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương một cách NHANH CHÓNG & CHUYÊN NGHIỆP nhất.

thay đổi ngành nghề kinh doanh tại bình dương

Quy định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty/ doanh nghiệp phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

- Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương

- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

- Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nội dung dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương của An Phúc Hưng

- Tư vấn các điều kiện, cách áp mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp

- Mã hóa các ngành nghề chưa có mã trong Đăng ký kinh doanh của khách hàng.

- Soạn hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho khách hàng.

- Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng.

- Hướng dẫn các thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

- Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện thủ tục xin giấy phép con đối với một số ngành, nghề có điều kiện cụ thể.

Thời gian củng như chi phí dịch vụ

1. Thời gian: 3 ngày làm việc

2. Chi phí trọn gói: 1.000.000đ 

liên hệ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

————————————

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT AN PHÚC HƯNG

Đ/C: Số 7, Đường Số 1, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương

Hotline: 0908.506.303 & 0978.576.598

Email: anphuchung247@gmail.com

Tin Liên Quan