Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Bình Dương

- 30/07/2019

Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Bình Dương Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp […]