Thành lập công ty cổ phần ở Bình Dương

- 30/11/2016

Giới thiệu quy trình đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Bình Dương Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: – Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ. – Phòng Đăng ký […]