1. Tại việt nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, doanh nghiệp sẽ thực hiện không theo đúng quy định. dịch vụ kế toán thuế của An Phúc Hưng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.
 2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. nếu không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. dịch vụ kế toán thuế của An Phúc Hưng sẽ giúp bạn An Phúc Hưng sẽ cung cấp dịch vụ làm kế toán, cho doanh nghiệp của bạn.
 3. Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng  quy định của pháp luật. dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp của An Phúc Hưng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.
 4. Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần thuê nhân viên kế toán, thuê kế toán trưởng chuyên nghiệp cho công ty của bạn để giảm chi phí. thay vào đó bạn sử dụng dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán thuế trưởng của An Phúc Hưng.
 5. Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ kế toán thuế, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. dich vụ kế toán chuyên nghiệp của An Phúc Hưng sẽ giúp bạn.
 6. Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại việt nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của việt nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của việt nam, bạn sử dụng dịch vụ kế toán thuế của An Phúc Hưng.
 7. Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động khai thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. dịch vụ kế toán thuế của An Phúc Hưng  sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.
 8. Bạn không tin tưởng, yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ  kế toán thuế, nhân viên kế toán của chính công ty mình. bạn sử dụng dịch vụ kế toán thuế của An Phúc Hưng kiểm tra, soát xét lại sổ sách kế toán.

===> Bạn muốn một công ty dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, độc lập bên ngoài thực hiện toàn bộ công việc dịch vụ kế toán thuế của doanh nghiệp mình. hãy liên hệ với chúng tôi “dịch vụ kế toán An Phúc Hưng ”  0908 506 303(Mr.Xuân)    0978.576.598 Mr Hưng

 

Bình luận về “Giới thiệu

 1. Pingback: Dịch vụ làm báo cáo tài chính

 2. Pingback: Dịch vụ báo cáo tài chính tại Bình Dương

 3. Pingback: Dịch vụ báo cáo tài chính tại Thuận An - An Phúc Hưng

 4. Pingback: Dịch vụ báo cáo tài chính tại Dĩ An - An Phúc Hưng

 5. Pingback: Dịch vụ báo cáo tài chính tại Thủ Dầu Một - An Phúc Hưng

 6. Pingback: Dịch vụ hoàn thuế

 7. Pingback: Dịch vụ kê khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 8. Pingback: Dịch vụ khai thuế và quyết toán thuế

 9. Pingback: DỊCH VỤ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 10. Pingback: DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.