Giấy chứng nhận đầu tư hết hiệu lực

03/11/2022 - 125

anphuchung.vn

-

Theo quy định thì mỗi dự án đầu tư sẽ có một thời gian hoạt động nhất định, khi hết thời gian hạn định, nếu nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục hoạt động dự án thì bắt buộc phải làm thủ thục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. QUY ĐỊNH […]

Theo quy định thì mỗi dự án đầu tư sẽ có một thời gian hoạt động nhất định, khi hết thời gian hạn định, nếu nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục hoạt động dự án thì bắt buộc phải làm thủ thục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HẾT HIỆU LỰC

Theo quy định thì mỗi dự án đầu tư sẽ có một thời gian hoạt động nhất định, khi hết thời gian hạn định, nếu nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục hoạt động dự án thì bắt buộc phải làm thủ thục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

CÁCH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HẾT HIỆU LỰC

Thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định dựa trên các yếu tố như quy mô, mục tiêu, địa điểm, yêu cầu hoạt động của Dự án đầu tư. Theo quy định thì thời hạn tối đa của giấy chứng nhận đầu tư như sau:

  • Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm;
  • Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm;
  • Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc Dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HẾT HIỆU LỰC

Theo quy định luật đầu tư năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành thì khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa theo quy định.

Thời hạn hoạt động dự án của giấy chứng nhận đầu tư sẽ được cập nhật trực tiếp trên giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư căn cứ vào thời gian hết hạn nếu muốn tiếp tục hoạt động dự án thì phải làm thủ tục gia hạn.

  • Về việc điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động dự án
  • Theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 44 Luật Đầu tư năm 2020, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm, dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.
  • Theo đó, trường hợp các dự án có thời hạn chưa ở mức tối đa nêu trên, khi hết thời hạn hoạt động dự án, nhà đầu tư có quyền chọn thủ tục: (1) điều chỉnh thời hạn để tới mức tối đa theo quy định của Luật Đầu tư; (2) gia hạn thời hạn (nếu không muốn điều chỉnh). Trường hợp các dự án đã có thời hạn tối đa thì chỉ được thực hiện thủ tục gia hạn nếu có nhu cầu.
  • Về thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh/gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
  • Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:“Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Pháp luật không quy định thời gian tối thiểu nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh và gia hạn thời hạn hoạt động của dự án không sử dụng đất. Do đó, thời gian tối thiểu là thời gian thực hiện thủ tục đã được quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Trường hợp sau thời gian này, nhà đầu tư mới nộp (nhưng trước thời điểm thời hạn dự án chấm dứt) thì cơ quan đăng ký đầu tư cân nhắc xem xét khả năng xử lý để thực hiện.

Xem thêm:

Bài viết liên quan
Quy trình làm giấy phép VSATTP

Quy trình làm giấy phép VSATTP

Đăng vào ngày: 11/12/2023

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Khái niệm về giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là một loại giấy phép do cơ quan chức năng cấp cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm sau khi kiểm tra và đánh giá […]

Xem thêm
SO SÁNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VÀ TNHH 2 THÀNH VIÊN

SO SÁNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VÀ TNHH 2 THÀNH VIÊN

Đăng vào ngày: 05/12/2023

KHÁI NIỆM CÔNG TY TNHH Công ty TNHH là loại hình công ty trung gian giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn, nó vừa có những tính chất của một công ty đối nhân, là các thành viên quen biết nhau; việc góp vốn dễ dàng, đơn giản, việc thành lập, quản […]

Xem thêm
Quy định mới về hoàn thuế GTGT theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP

Quy định mới về hoàn thuế GTGT theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP

Đăng vào ngày: 02/12/2023

Quy định mới về hoàn thuế GTGT theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022 sửa đổi một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP, một trong những sửa đổi đáng chú ý là về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh. 1. Điều […]

Xem thêm
Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Đăng vào ngày: 02/12/2023

 Những câu hỏi có thể bạn quan tâm khi muốn hoàn thuế GTGT I. Điều kiện được hoàn thuế GTGT? Để được hoàn thuế, doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện sau: Phải có thuế GTGT được khấu trừ; Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Mở tài khoản ngân hàng với […]

Xem thêm