GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

02/11/2022 - 77

anphuchung.vn

-

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là giấy phép hoạt động được các cơquan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nướcngoài đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh tạiViệt Nam. Hay dễ hiểu […]

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là giấy phép hoạt động được các cơ
quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước
ngoài đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại
Việt Nam. Hay dễ hiểu hơn, Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư
 là điều kiện đầu tiên để thành lập công ty
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

Giấy chứng nhận đầu tư được hiểu là giấy phép hoạt động được các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Hay dễ hiểu hơn, Giấy chứng nhận đầu tư là điều kiện đầu tiên để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ở dạng văn bản hoặc bản điện tử, có ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư.

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Theo quy định luật đầu tư năm 2020, tổ chức nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau sẽ phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Điều 37. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 2. a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 3. b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.”

Ngoài ra cũng quy định các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: theo khoản 2 điều 37 luật đầu tư

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 1. a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 2. b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
 3. c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.”

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Tùy vào từng dự án đầu tư khác nhau mà cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ cần cung cấp.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện để xin cấp giấy phép đầu tư vào Việt Nam được quy định như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ có trong tổ chức kinh tế

Về hình thức đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chỉ được đầu tư dưới các hình thức sau đây:

 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, hay phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức của hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;
 • Đầu tư về việc thành lập tổ chức kinh tế;
 • Sửa đổi, bổ sung ngành hay nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ phạm vi hoạt động đầu tư và về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư, cũng như các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

 THÀNH PHẦN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Thành phần hồ sơ sẽ tùy thuộc vào từng dự án đầu tư mà có quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư:

 1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH, DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

 • Bản sao CMND/CCCD hay hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hay tài liệu tương ứng khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Văn bản đề nghị được thực hiện dự án đầu tư để xin cấp giấy phép đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm có các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, vốn đầu tư, mục tiêu đầu tư và quy mô đầu tư , phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư và nhu cầu về lao động. Đồng thời đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội, đánh giá tác động của dự án;
 • Bản sao 1 trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính  của 2 (hai) năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, cũng như cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Được bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không cần đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cũng như cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận về thuê địa điểm, kể cả tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền được sử dụng địa điểm để thực hiện các dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với dự án được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm có các nội dung: sơ đồquy trình công nghệ, tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC

(Các giấy tờ liênn quan đến cá nhân/ tổ chức nước ngoài phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pl Việt Nam)

 1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường để xin cấp giấy phép đầu tư
 • Thành phần hồ sơ như hồ sơ đầu tư theo các quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
 • Đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 1. HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động và  hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Thành phần hồ sơ như hồ sơ đầu tư theo các quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh;
 • Đề xuất cơ chế và chính sách đặc thù (nếu có).
 1. ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (đã nêu rõ ở trên)
Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký dự án đầu tư
Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT cho nhà đầu tư.

 1. ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký dự án đầu tư
Bước 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Cơ quan đăng ký dự án đầu tư sẽ cấp giấy phép đầu tư. Trường hợp từ chối thì cần phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

 

Thực tiễn triển khai công việc cho khách hàng, An Phúc Hưng nhận thấy khi tiếp nhận yêu cầu công việc khách hàng sẽ cần thời gian, cần tham vấn ý kiến của chuyên viên tư vấn mới chốt được thông tin dự án đầu tư nên đăng ký. Do đó nếu Quý khách hàng đang cần triển khai thủ tục đăng ký đầu tư ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 0908.506.303.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc!

5/5
Bài viết liên quan
QUY ĐỊNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH

QUY ĐỊNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Đăng vào ngày: 22/11/2022

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có nhu cầu cần phát triển hơn nữa và muốn mở rộng quy mô của công ty tại những địa phương khác nhau. Doanh nghiệp có thể lựa chọn mô hình thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho […]

Xem thêm
DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CHUỖI CỬA HÀNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CHUỖI CỬA HÀNG

Đăng vào ngày: 22/11/2022

Thành lập chuỗi cửa hàng để kinh doanh là loại hình đang phát triển trong những năm gần đây. Loại hình này thường có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các mô hình khác. Trong bài viết này, An Phúc Hưng sẽ cung cấp tới các bạn quy trình, hồ sơ, thủ tục thành lập […]

Xem thêm
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH RƯỢU

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH RƯỢU

Đăng vào ngày: 21/11/2022

Rượu là sản phẩm hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật, nên mọi hoạt động liên quan đến thành lập công ty kinh doanh rượu đều được nhà nước quản lý chặt chẽ. Nếu bạn muốn phân phối, bán lẻ rượu đều bắt buộc phải thành lập công ty kinh doanh rượu và xin giấy […]

Xem thêm
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Bình Dương

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Bình Dương

Đăng vào ngày: 18/11/2022

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Bình Dương Báo cáo thuế là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế […]

Xem thêm