Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Thuận an Bình Dương

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Thuận an Bình Dương

Theo quy định của chính phủ, đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành

khách, vận tải hàng hóa phải có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Nên các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại Bình Dương nói chung và tại

Thuận An nói riêng phải tiến hành xin giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải

theo đúng lộ trình:

1. Lộ trình xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 

- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh

doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ); 

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có

trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên; 

- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng

tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn; 

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có

trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn; 

- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng

tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Dĩ An

2. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại địa bàn Bình Dương gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải

quy định

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành

vận tải; 

- Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao

thông vận tải; 

- Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý,

theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác

xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách

bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công -

ten – nơ); 

- Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã

kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng

xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

3. Nơi cấp: Sở Giao Thông Vận Tải Bình Dương

6

4. Thời hạn giấy phép: 07 năm

Sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải thì doanh nghiệp có thể xin phù hiệu xe cho

các loại xe theo lộ trình xin phù hiệu, theo lộ trình:

 Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe buýt, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ

mi rơ moóc kinh doanh vận tải;

 Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa

có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

 Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có

trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

 Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa

có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

 Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có

trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

đồng thời tham gia các khóa tập huấn về nghiệp vụ đối với hoạt động vận tải theo đúng

quy định.

Do thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tương đối phức tạp mà doanh

nghiệp không thông thạo thủ tục hành chính nên cần đơn vị tư vấn luật thay mình làm thủ tục xin giấy

phép kinh doanh vận tải trên sở gtvt Bình Dương.

Hãy gọi điện cho đơn vị luật chúng tôi 0908.506.303 hoặc 0978.576.598,

website: http://giayphepkinhdoanhbinhduong.com…

 đơn vị chúng tôi sẻ làm thủ tục trọn gói hồ sơ và thay mặt doanh nghiệp xin gpkdvt trên sở khdt tỉnh Bình Dương cho đến khi hoàn thành

công việc. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin toàn bộ hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận

tải sẻ được hoàn thành ngay trong ngày hôm sau và được gửi lên sở gtvt bình dương. Dịch vụ xub giấy

phép kinh doanh vận tải bằng ôtô uy tín – nhanh chóng – tiện lợi sẻ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được

thời gian, không phải đi lại nhiều và tập trung vào công việc kinh doanh.

Mọi chi tiết liên hệ chúng tôi theo số 0908.506.303 or 0978.576.598 mọi phiền muộn về giấy phép kinh doanh vận tải của bạn sẻ được giải

quyết

Tin Liên Quan