Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài tại Bình Dương

08/11/2018 - 219

anphuchung.vn

-

Dịch vụ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài tại Bình Dương   Tỉnh Bình Dương những năm gần đây chứng kiến làn sóng đầu tư ồ ạt, mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore,…..nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Với việc nhà […]

Dịch vụ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài tại Bình Dương

 

Tỉnh Bình Dương những năm gần đây chứng kiến làn sóng đầu tư ồ ạt, mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore,…..nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Với việc nhà nước ban hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Việt Nam đã thiết lập khung pháp lý nhằm điều chỉnh sự tham gia đầu tư cũng như thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó cải thiện môi trường đầu tư theo hướng tạo môi trường cạnh tranh công bằng đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia. Căn cứ pháp luật hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Bình Dương có thể chọn một trong hai cách thành lập công ty/doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài như sau:

Cách 1: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (dù là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hay là doanh nghiệp liên doanh) và sau đó thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cách 2: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong công ty, sau đó tham gia quản lý công ty theo sự thỏa thuận của các bên.

Mỗi cách trên đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định liên quan tới điều kiện, thủ tục hành chính và vấn đề quản trị khi thực hiện dự án đầu tư tại Bình Dương.

Ví dụ, nếu nhà đầu tư nước ngoài chọn cách 1, họ cần phải thực hiện hai thủ tục: đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp thì mới có thể tiến hành hoạt động. Tuy nhiên, quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận kinh doanh trong trường hợp này hơi phức tạp so với doanh nghiệp trong nước. Cách này đòi hỏi nhiều thời gian để hoàn thành các quy trình (như chứng nhận vốn góp, vốn đầu tư thực hiện dự án tỉ lệ vốn góp, ,…). Mặt khác, nếu thực hiện thủ tục theo cách này, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sẽ làm chủ công ty, toàn quyền quyết định chính sách kinh doanh cũng như trực tiếp nắm giữ lợi nhuận; còn doanh nghiệp liên doanh sẽ có tiềm năng phát triển bởi có được sự hỗ trợ khoa học, công nghệ, thị phần cũng như nguồn vốn của nhau.

Đối với cách 2, ưu và nhược điểm sẽ ngược lại so với phương án 1. Vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc mục tiêu kĩ trước khi quyết định hình thức đầu tư.

thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ: (Điều 23, 36 Luật Đầu tư 2014):

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
– Dự án đầu tư trong đó nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:
    + Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
    + Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
    + Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư tại Bình Dương

MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý KHI MUỐN ĐẦU TƯ TẠI BÌNH DƯƠNG NHƯ SAU:

Nhà đầu tư muốn xin giấy chứng nhận đầu tư và sau đó tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp

   a. Điều kiện vốn đầu tư, thông tin dự án đầu tư, ngành nghề đầu tư kinh doanh:

Việt Nam đã trở thành thành viên WTO vào năm 2007, theo đó giữa Việt Nam và các nước thành viên WTO sẽ tồn tại bản cam kết điều chỉnh điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư thương mại và dịch vụ tại Việt Nam. Vì vậy, không phải mọi lĩnh vực Việt Nam đều tiến hành mở cửa và từng lĩnh vực sẽ có mức độ mở cửa khác nhau. Nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ ngành nghề đầu tư có trong cam kết hay không và mức độ mở cửa như thế nào trước khi tiến hành xin giấy chứng nhận đầu tư.

Sau khi đã xác định lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư cần phải chứng minh tài chính đủ khả năng thực hiện dự án bằng xác nhận số dư tài khoản (đối với cá nhân) hoặc báo cáo tài chính gần nhất (đối với tổ chức); sự chấp thuận dự án (đối với dự án yêu cầu quyết định chủ trương đầu tư) và thông tin dự án đầu tư.

   b. Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hiện nay, Bình Dương cho phép thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đầu tư trực tuyến thông qua trang Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư cần thực hiện 3 bước sau:

– Kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
– Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
– Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

   c. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

– Hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
– Bản sao CMND/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

* Chú ý:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

1. Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
2. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Sau khi hoàn thành hết các thủ tục cần thiết về đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh, tiến hành các thủ tục khắc dấu và công bố mẫu dấu.

dịch vụ tư vấn thành lập công ty nước ngoài

Cách tối ưu nhất Đối với trường hợp thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài do An Phúc Hưng đề xuất như sau:

Bước 1: Thành lập công ty tại Việt Nam; ( Công ty do người việt nam đăng ký

Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện;

Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề thực hiện.

Là một trong những đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm, chuyên tư vấn thành lập công ty tại Bình Dương. An Phúc Hưng luốn mong muốn mang đến cho các nhà đâu tư một dịch vụ UY TÍN – NHANH CHÓNG – CHUYÊN NGHIỆP nhất. Hổ trợ nhà dầu tư nước ngoài khởi nghiệp thuận lợi và nhanh chóng tại Bình Dương.

——————————————————————-

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT AN PHÚC HƯNG

Đ/C: Số 7, Đường Số 1, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương

CN1: Số 37 Nguyễn Du, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CN2: Số 246 Huỳnh Văn Lũy, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline: 0978.576.598 & 0908.506.303

Email: anphuchung247@gmail.com

Bài viết liên quan
Điều Kiện Mở Tiệm Cầm Đồ Tại Bình Dương

Điều Kiện Mở Tiệm Cầm Đồ Tại Bình Dương

Đăng vào ngày: 16/06/2024

Điều Kiện Mở Tiệm Cầm Đồ Tại Bình Dương Cầm đồ là hoạt động dịch vụ cho vay tiền, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại phụ lục IV của Luật đầu tư năm 2020. Vì vậy việc mở tiệm cầm đồ phải đáp ứng đủ các điều kiện […]

Xem thêm
Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tại Dĩ An – An Phúc Hưng: Đối Tác Đắc Lực Cho Sự Phát Triển Kinh Doanh Của Bạn

Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tại Dĩ An – An Phúc Hưng: Đối Tác Đắc Lực Cho Sự Phát Triển Kinh Doanh Của Bạn

Đăng vào ngày: 09/06/2024

Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tại Dĩ An – An Phúc Hưng: Đối Tác Đắc Lực Cho Sự Phát Triển Kinh Doanh Của Bạn Bạn đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại Dĩ An, Bình Dương? Hãy để An Phúc Hưng giúp bạn thực hiện điều này một […]

Xem thêm
Thủ Tục Mở Chi Nhánh Công Ty: Hướng Dẫn Từ A Đến Z

Thủ Tục Mở Chi Nhánh Công Ty: Hướng Dẫn Từ A Đến Z

Đăng vào ngày: 05/06/2024

Thủ Tục Mở Chi Nhánh Công Ty: Hướng Dẫn Từ A Đến Z Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, việc mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc thành lập các chi nhánh là một chiến lược không thể thiếu. Thủ tục mở chi nhánh không chỉ giúp công ty tiếp […]

Xem thêm
Cách thay đổi loại hình doanh nghiệp. Dịch vụ đổi loại hình DN An Phúc Hưng

Cách thay đổi loại hình doanh nghiệp. Dịch vụ đổi loại hình DN An Phúc Hưng

Đăng vào ngày: 05/06/2024

Thay Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp: Bước Đột Phá Cho Sự Phát Triển Bền Vững Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, việc thay đổi loại hình doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa cơ cấu quản lý mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới và tăng cường […]

Xem thêm