Tạm ngưng hoạt động công ty nhanh nhất Thuận An Bình Dương

Tạm ngưng hoạt động công ty nhanh nhất Thuận An Bình Dương

 05 ngày có thông báo tạm ngưng hoạt động

Định nghĩa tạm ngưng hoạt động công ty

Tạm ngừng kinh doanh là việc công ty tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian không quá 2 năm, nghĩa là doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động nào khác và không phải báo cáo thuế. Sau khi hết thời hạn công ty phải hoạt động trở lại nếu không phải làm thủ tục giải thể, chuyển nhượng.

Những quy định về tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp cần quan tâm

a/ Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

b/ Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

c/ Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Tạm ngưng hoạt động công ty nhanh nhất Thuận An Bình Dương

Tạm ngưng hoạt động công ty nhanh nhất Thuận An Bình Dương

Thủ tục và hồ sơ đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh Thuận An Bình Dương:

Bước 1: An Phúc Hưng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh  

Quyết định về việc  tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông (Đối với công ty cổ phần)

Biên bản họp về việc  tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (Đối với công ty cổ phần)

Quyết định của chủ sở hữu (Đối với công ty TNHH MTV)

Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Bước 2: Giao khách hàng ký hồ sơ.

Bước 3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KHĐT và Chi cục thuế.

Bước 4: Bàn giao đầy đủ giấy tờ cho khách hàng.

Chúng tôi chuyên dịch vụ:

- Tạm ngưng hoạt động/ Giải thể chi nhánh tại Bình Dương.

Công Ty TNHH Đầu Tư An Phúc Hưng

Địa Chỉ: Số 7, Đường Số 1, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương

Chi Nhánh 1: Số 37 Nguyễn Du, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Chi Nhánh 2: Số 246 Huỳnh Văn Lũy, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline: 0908.506.303 & 0978.576.598

Email: anphuchung247@gmail.com

Tin Liên Quan