Xin phù hiệu xe uy tín Quận 3

- 18/04/2018

Xin phù hiệu xe uy tín Quận 3 . Quy định về cấp phù hiệu xe Quận 3: Xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe vận chuyển […]