Xin phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn tại Tp Hcm

- 06/04/2018

Xin phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn tại Tp Hcm – Bạn cần phải đăng ký cấp phù hiệu xe tải ô tô dưới 3.5 tấn ngay vì theo quy định mỗi xe tải kinh doanh hàng hóa phải có phù hiệu xe tải do cơ quan có thẩm quyền cấp. – Phù hiệu […]