Xin Cấp Giấy Phép VSATTP Tại Tân Uyên

- 26/04/2018

Dịch Vụ Xin Cấp Giấy Phép VSATTP Tại Tân Uyên Chỉ 3 – 5 Ngày Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cá nhân, tổ chức nghĩa vụ […]