Tuyển dụng

- 19/02/2016

Tình hình công ty mở rộng cần tuyển thêm 1 số vị trí kế toán như sau : 3 Kế toán tổng hợp – Kế toán trưởng Yêu cầu : – Có kinh nghiệm làm việc > 3 năm. – Làm việc tại Bình Dương. – Kinh nghiệm làm kế toán cty xây dựng, thương […]