Thành lập công ty môi giới bất động sản tại Bình Dương

- 10/10/2018

Thành lập công ty môi giới bất động sản tại Bình Dương 03 ngày có Giấy phép kinh doanh, con dấu, mã số thuế 06 ngày có thể đặt in hóa đơn VAT Định nghĩa môi giới bất động sản: – Theo Khoản 3 Điều 4 Luật kinh doanh Bất động sản 2006: “Kinh doanh […]