XIN PHÙ HIỆU XE TẢI CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH DƯƠNG

- 07/12/2016

XIN PHÙ HIỆU XE TẢI CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH DƯƠNG 04 ngày có phù hiệu xe Doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, sản xuât, kinh doanh tại Bình Dương, có sở hữu xe ô tô tải phục vụ công việc vận chuyển nội bộ cho công ty không tham gia dịch […]