Những trường hợp phải xin chủ trương đầu tư

- 23/04/2019

Những trường hợp phải xin chủ trương đầu tư Việc xin chủ trương đầu tư được áp dụng đối với các dự án lớn, dự án quan trọng có ảnh hưởng đển sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các dự án đầu tư có nhà đầu tư nước ngoài và […]