Nhà đầu tư nước ngoài mua góp vốn tại Bình Dương

- 21/06/2019

Nhà đầu tư nước ngoài mua góp vốn tại Bình Dương Theo quy định của luật đầu tư, người nước ngoài có quyền đầu tư góp vốn, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc góp vốn thành lập công ty với các cá nhân theo tỉ lệ góp vốn 49/50 ( tỷ lệ […]