Thẻ: huong dan thu tuc giai the cong ty

Giải thể công ty

Giải thể công ty

- 11/04/2015

Giải thể công ty là việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chấm dứt sự tồn tại công ty. Dịch vụ giải thể công ty của An Phúc Hưng là dịch vụ vụ pháp lý chuyên nghiệp của An Phúc Hưng. Khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty của […]

Thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty

Thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty

- 11/04/2015

Hướng dẫn cách làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty liên doanh chi tiết và đầy đủ : Việc đầu tiên để giải thể doanh nghiệp là các bạn phải phải đăng báo bố cáo giải thể ít nhất trước […]