Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

- 24/06/2019

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương Các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đều có một mốc thời hạn nhất định kể từ ngày được cấp. Tùy vào từng dự án, thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của […]