Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại TP Hồ Chí Minh

- 09/05/2019

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại TP Hồ Chí Minh Bạn là chủ doanh nghiệp – nhà đầu tư đang có ý định Thay đổi nội dung trên giấy phép đầu tư – Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại TP HCM.  Các nội dung điều chỉnh như: ⇒ Điều chỉnh vốn […]