Dịch vụ xin phù hiệu xe tải tại Hà Nội

- 05/07/2018

Dịch vụ xin phù hiệu xe tải tại Hà Nội Căn cứ pháp lý: – Luật Giao thông đường bộ năm 2008; – Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ quy định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; – Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng […]