Dịch vụ thay đổi nhà đầu tư tại Bình Dương

- 05/07/2019

Dịch vụ thay đổi nhà đầu tư tại Bình Dương Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư. Vậy khi các nhà đầu tư đang có […]