Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư tại Đồng Nai

- 22/04/2019

Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư tại Đồng Nai Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến như thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư thì phải làm thủ tục điều chỉnh […]