DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI DĨ AN BÌNH DƯƠNG

- 06/07/2017

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI DĨ AN BÌNH DƯƠNG        Theo công văn số 4064 quy định, Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao […]