Kế toán Thuế – Kế toán tổng hợp tại Bến Cát Bình Dương

- 12/02/2018

Kế toán Thuế – Kế toán tổng hợp tại Bến Cát Bình Dương   An Phúc Hưng sẽ thực hiện các công việc Kế toán Thuế như sau: Cập nhật chính sách thủ tục thuế và tư vấn khách hàng không vi phạm luật thuế để không bị phạt. Kê khai thuế cho doanh nghiệp, […]