Đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thuận An Dĩ An

- 12/07/2018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thuận An Dĩ An . “Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, […]