Luật doanh nghiệp năm 2020 – Áp dụng từ 01/01/2021

Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021

Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, một số điểm mới nổi bật như:

  • Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước :  Cụ thể Doanh Nghiệp Nhà Nước Gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020.
luat doanh nghiep nam 2020

luat doanh nghiep nam 2020

Hiện tại, tại Luật doanh nghiệp 2014: là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

dịch vụ thay đổi con dấu công ty tại bình dương

  •  Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi dùng :
    Theo Luật DN năm 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như: Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Xem full nội dung tại : https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx

Thành lập công ty ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi :

HOTLINE TƯ VẤN : 0908506303

Xem ưu đãi khi thành lập công ty tại Bình Dương ⇐ Click.

Tin Liên Quan