Hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng đúng chuẩn

05/03/2018 - 164

anphuchung.vn

-

Hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng đúng chuẩn Dịch Vụ Kế Toán – Công ty TNHH Đầu Tư An Phúc Hưng chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán; Dịch vụ kế toán trọn gói; Dịch vụ khai báo và báo cáo thuế; Dịch vụ đại lý thuế; Dịch vụ Quyết toán thuế/ […]

Hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng đúng chuẩn

Dịch Vụ Kế Toán – Công ty TNHH Đầu Tư An Phúc Hưng chuyên cung cấp

 • Dịch vụ kế toán;
 • Dịch vụ kế toán trọn gói;
 • Dịch vụ khai báo và báo cáo thuế;
 • Dịch vụ đại lý thuế;
 • Dịch vụ Quyết toán thuế/ hoàn thuế trọn gói
 • Dịch vụ quyết toán thuế TNDN;
 • Dịch vụ quyết toán thuế TNCN;
 • Dịch vụ Tư vấn thuế;
 • Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói
 • Lập báo cáo tài chính công ty cuối năm;
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán;
 • Dịch vụ hoàn thuế;
 • Dịch vụ lao động tiền lương;
 • Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội;
 • Dịch vụ kế toán thuế;
 • Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán;
 • Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán;

Xin hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT đúng chuẩn mực thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

 Khi lập hóa đơn GTGT phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn như sau:

      – Ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

      – Đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Không được tẩy xóa, sửa chữa;

      – Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ;

      – Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

      – Hoá đơn được lập một lần thành 3 liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

      – Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

 Sau đây Công ty kế toán An Phúc Hưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ:

1. Ngày tháng năm:

– Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, có thể đã thu tiền hoặc chưa.

 Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Trường hợp DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

 – Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

– Nếu không xuất đúng thời điểm sẽ bị phạt từ: 4 – 8 tr

2. Thông tin người bán hàng: Không phải viết (vì đã được in sẵn trên hóa đơn)

3. Thông tin người mua hàng:

– Họ tên người mua hàng: Là người trực tiếp đến mua và giao dịch trực tiếp với công ty bán.

– Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

– Tên Đơn vị: Là tên công ty của bên mua (Theo đúng trên giấy phép ĐKKD nhé)

– Địa chỉ: Là địa chỉ công ty mua hàng (Theo đúng trên giấy phép DKKD nhé)

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế.

– Mã số thuế: Là MST đã được cấp theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.

– Hình thức thanh toán:

       – Nếu thanh toán bằng tiền mặt: tiền mặt (TM)

       – Nếu thanh toán bằng chuyển khoản: chuyển khoản (CK)

       – Nếu chưa xác định được hình thức thanh toán: Ghi TM/CK

        – Nếu Hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 vnđ bắt buộc phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý của DN.

4. Bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra: 

– Cột Số thứ tự: Ghi lần lượt số thứ tự các loại hàng hóa mà người mua hàng đến mua.

– Cột Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi chi tiết, cụ thể tên hàng hóa mà mình bán ra (tên, mã, kí hiệu của hàng hóa)

VD: máy tính, máy in, máy điều hòa

– Nếu có quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.

– Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.

Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ…

– Các trường hợp là hoá đơn điều chỉnh: Thì phải ghi rõ điều chỉnh sai sót, tăng, giảm của hoá đơn số bao nhiêu, ký hiệu, ngày tháng năm.

VD: Điều chỉnh Tên hàng hóa của hóa đơn số … ngày tháng năm … từ … thành …

– Đơn vị tính: Ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa mà mình bán ra (Cái, bộ,chiếc,m,kg, thùng ..)

– Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

– Số lượng: Ghi rõ số lượng hàng hóa bán ra.

– Đơn giá: Ghi rõ đơn giá(số tiền/1 đơn vị) hàng hóa (giá chưa VAT).

– Thành tiền: Là số tiền mà người mua phải trả bằng đơn giá nhân với số lương của loại hàng hóa đó (= cột số 4”số lượng” x cột số 5”đơn giá”)

Sau khi viết xong nội dung trong hóa đơn thì gạch chéo phần còn trống (nếu có), bắt đầu từ trái qua phải, Có thể theo mẫu bên dưới nhé:

5. Phần Tổng cộng: 

– Cộng tiền hàng: Là tổng số tiền ở cột thành tiền .

– Thuế suất thuế GTGT: Ghi mức thuế suất của hàng hóa dịch vụ (hiện tại có 3 mức là: 0%, 5%, 10%,) liên hệ  KT an Phúc Hưng để được tư vấn để được biết xem ngành hàng của mình chịu thuế xuất bao nhiêu %

     – Nếu là hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, được miễn thuế GTGT thì chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (\).

– Nếu là hàng thuế suất 0% thì viết là “0”

– Tổng cộng tiền thanh toán: Là tổng cộng của dòng “Cộng tiền hàng” và “Tiền thuế GTGT”.

– Số tiền viết bằng chữ: Viết chính xác số tiền bằng chữ ở dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”

Chú ý: Không được làm tròn số tiền lẻ trên hóa đơn GTGT.  

VD: 5.456.890 không được làm tròn thành 5.457.000

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

– Trường hợp thu ngoại tệ, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ. Đồng thời phải ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm lập hoá đơn.

– Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

6. Ký Tên:

– Người mua hàng: Ai đi mua hàng thì người đó ký

   + Đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên. Nhưng người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

– Người bán hàng: Ai lập thì người ấy ghi

– Thủ trưởng đơn vị: Thủ trưởng đơn vị là Giám đốc, yêu cầu: Ký sống, đóng dấu, ghi dõ họ tên

Chú ý: Nếu giám đốc đi vắng thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu treo vào góc trên bên trái của 3 liên.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ kế toán thuế của An Phúc Hưng 

Mời quý khách liên hệ An Phúc Hưng theo số điện thọai sau

0978.576.598 (Mr Xuân) – 0908.506.303 Mr Hưng

 

Bài viết liên quan
Những loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng

Những loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng

Đăng vào ngày: 03/11/2022

Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động doanh nghiệp cần phải có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí cho nhà nước. Tuy nhiên không phải loại thuế nào doanh nghiệp cũng phải nộp, mà tùy theo quy mô hoạt động, doanh thu phát sinh trong quá […]

Xem thêm
Kế toán tổng hợp uy tín – giá rẻ Dĩ An Bình Dương

Kế toán tổng hợp uy tín – giá rẻ Dĩ An Bình Dương

Đăng vào ngày: 18/09/2018

Kế toán tổng hợp uy tín – giá rẻ Dĩ An Bình Dương ♦ Bạn đang cần tuyển kế toán mới nhưng lo ngại kế toán mới sẽ nghỉ việc sau 01 năm hợp đồng như kế toán cũ ? ♦ Bạn đang tìm một hướng đi khác trong mảng kế toán cho công ty để […]

Xem thêm
Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Dĩ An Thuận An Bình Dương

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Dĩ An Thuận An Bình Dương

Đăng vào ngày: 06/07/2018

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Dĩ An Thuận An . Công ty dịch vụ kế toán An Phúc Hưng chuyên nhận dịch vụ hoàn thuế GTGT uy tín giá rẻ chuyên nghiệp. Chúng tôi có thể tiếp nhận làm dịch vụ hoàn thuế GTGT cho tất cả các công ty thuộc các phường và thành […]

Xem thêm
Dịch vụ kế toán tại Thủ Đức

Dịch vụ kế toán tại Thủ Đức

Đăng vào ngày: 06/07/2018

Dịch vụ kế toán tại Thủ Đức . Hơn 04 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 50 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói giá tốt được cung cấp bởi An Phúc Hưng đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá […]

Xem thêm