Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói Tại Bình Dương

18/10/2017 - 316

anphuchung.vn

-

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói Tại Bình Dương   CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA AN PHÚC HƯNG 1- CÔNG VIỆC THỦ TỤC THUẾ    1.1.  Khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập;    1.2.  Khai thuế, lệ phí môn bài hàng năm;    1.3.  Đăng ký Mã số […]

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói Tại Bình Dương

 

CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA AN PHÚC HƯNG

1- CÔNG VIỆC THỦ TỤC THUẾ

   1.1.  Khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập;

   1.2.  Khai thuế, lệ phí môn bài hàng năm;

   1.3.  Đăng ký Mã số thuế TNCN cho nhân viên mới, đăng ký giảm trừ gia cảnh;

   1.4.  Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định;

   1.5.  Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định;

   1.6.  Khai thuế TNDN tạm tính  theo Quý theo quy định;

   1.7.  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm;

   1.8.  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm;

   1.9.  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định;

   1.10. Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

   1.11. Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

   2.1.  Soát xét các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;

   2.2.  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;

   2.3.  Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán trên phầm mềm kế toán;

   2.4.  Lập báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tháng;

   2.5.  Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ;

   2.6.  Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định;

   2.7.  Lập báo cáo tài chính;

   2.8.  Xác định kết quả kinh doanh;

   2.9.  Đứng tên nhân viên làm kế toán;

3- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

   3.1. Đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp;

   3.2. Thực hiện công việc kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

4- CÔNG VIỆC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – BHXH

   4.1. Đăng ký lao động với cơ quan nhà nước;

   4.2. Lập bảng lương;

   4.3. Tính toán số tiền phải đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn cho nhân viên theo quy định;

   4.4. Thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên theo quy định;

   4.5. Thực hiện các báo tăng/giảm nhân sự theo quy định;

   4.6. Thực hiện các thủ tục chốt sổ BHXH theo quy định.

5- CÔNG VIỆC TƯ  VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

   5.1. Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

   5.2. Làm việc với công ty kiểm toán (nếu có).

   5.3. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

6- CÔNG VIỆC BÁO CÁO

   6.1. Báo cáo thống kê.

   6.2. Báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7- NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO

  7.1.  Nhận chứng từ từ khách hàng.

  7.2.  Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

BẠN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI AN PHÚC HƯNG VÌ

– An Phúc Hưng được thành lập bởi các chuyên gia kiểm toán viên kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

– An Phúc Hưng đáp ứng đầy  đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán trọn gói theo quy định của pháp luật làm dịch vụ kế toán để làm kế toán trọn gói cho doanh nghiệp của mình là vi phạm pháp luật, doanh nghiệp đi thuê sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật kế toán, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật làm dịch vụ kế toán để làm kế toán trọn gói cho doanh nghiệp của mình thì chất lượng dịch vụ kế toán sẽ không đảm bảo, báo cáo kế toán và báo cáo thuế không chính xác, không được cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính về dịch vụ kế toán, thủ tục thuế rất lớn.

– Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của An Phúc Hưng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán trọn gói. Đội ngũ nhân sự Dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

– Hiện nay Kế toán An Phúc Hưng đang cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Đây là dịch vụ khai thuế thay người nộp thuế, ký trên hồ sơ khai thuế thay doanh nghiệp và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

– Tại Bình Dương hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định.

– Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. Là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bạn phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

– Dịch vụ kế toán trọn gói tại An Phúc Hưng được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Mọi sản phẩm dịch vụ kế toán trọn gói trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ kế toán trọn gói cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

– Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng Dịch vụ kế toán trọn gói của An Phúc Hưng.  Khách hàng sử dụng Dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán An Phúc Hưng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

– Để lựa chọn được đúng công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dịch vụ kế toán trọn gói cung cấp có chất lượng tốt, uy tín nhất, họat động dịch vụ kế toán trọn gói luôn được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội kế toán và Kiểm toán hành nghề Việt Nam.  Đồng thời để tiết kiệm và giảm chi phí đến mức thấp nhất, đảm bảo công việc kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán, pháp luật thuế hiện hành giải pháp tối ưu nhất là sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói  của Dịch vụ Kế toán An Phúc Hưng

DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI KHI NÀO?

– Doanh nghiệp  không yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ  kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Dịch vụ kế toán trọn gói của An Phúc Hưng sẽ giúp bạn.

– Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng  quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán trọn gói của An Phúc Hưng sẽ giúp bạn.

– Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán, kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để tiết giảm chi phí. Dịch vụ kế toán trọn gói của An Phúc Hưng sẽ giúp bạn.

– Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Bình Dương, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng Dịch vụ Kế toán Trọn gói của An Phúc Hưng

– Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ kế toán trọn gói của An Phúc Hưng sẽ giúp bạn.

– Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, thuế đúng quy định? Bạn thuê dịch vụ kế toán  trọn gói của An Phúc Hưng để giúp bạn điều này.

– Doanh nghiệp muốn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, thực hiện toàn bộ công việc kế toán của doanh nghiệp mình.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG  DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA AN PHÚC HƯNG

– Chất lượng công việc kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của An Phúc Hưng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

– Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, nhân sự của Kế toán An Phúc Hưng sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

– Dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán An Phúc Hưng sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

– Chi phí dịch vụ kế toán trọn gói khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán An Phúc hưng luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

– Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ kế toán của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đảm nhận.

– Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán An Phúc Hưng luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định về pháp luật, chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

-Họat động dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán An Phúc Hưng thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất, đúng quy định nhất.

– Phí dịch vụ kế toán trọn gói của Công ty Kế toán An Phúc Hưng được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán An Phúc Hưng sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kế toán hàng tháng cho quý khách hàng.

– Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, Công ty Kế toán An Phúc Hưng luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA AN PHÚC HƯNG

Chúng tôi xác định giá phí cho dịch vụ dựa trên quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành :

Để có cơ sở báo giá, quý khách cung cấp các thông tin sau cho An Phúc Hưng :

– Mã số doanh nghiệp?

– Trụ sở chính tại?

– Ngành nghề kinh doanh chính (sản xuất/Thương mại/Dịch vụ)?

– Tên sản phẩm, Mặt  hàng chính?

– Doanh thu bình quân một năm?

– Doanh thu từ xuất khẩu/năm?

– Số lượng nhân viên?

– Số lượng nhân viên là người nước ngoài?

– Số lượng hóa đơn bình quân đầu ra/tháng?

– Số lượng hóa đơn bình quân đầu vào/tháng?

– Số lượng mặt hàng (đối với doanh nghiệp thương mại, sản xuất)?

– Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không? Bao nhiêu %?

– Có bao nhiêu chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

– Địa chỉ chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

– Dịch vụ yêu cầu : Dịch vụ kế toán/ Kế toán toán trưởng/ Khai thuế/ Quyết toán thuế? Tiền lương/ Lao động và BHXH/ Khác …..?

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng Dịch vụ kế toán trọn gói , hãy liên hệ ngay với Công ty Dịch vụ Kế toán An Phúc Hưng  để biết thêm chi tiết về Dịch vụ kế toán trọn gói .

Chi tiết liên hệ 

VĂN PHÒNG CHÍNH : Số 7, Đường số 1, Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình.
Thị Xã Dĩ An, Bình Dương.

Tư Vấn : 0908.506.303

CHI NHÁNH 1 : 38 Nguyễn Du, Phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương

        Tư Vấn : 0978.576.598.      

CHI NHÁNH 2 : 246 Huỳnh Văn Lũy, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Tư Vấn : 0908.506.303 – Email : AnPhucHung247@gmail.com

Bài viết liên quan
Hoàn thiện sổ sách Báo cáo tài chính cuối năm Dĩ An Bình Dương

Hoàn thiện sổ sách Báo cáo tài chính cuối năm Dĩ An Bình Dương

Đăng vào ngày: 29/11/2018

Hoàn thiện sổ sách Báo cáo tài chính cuối năm Dĩ An Bình Dương Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các doanh […]

Xem thêm
Tư vấn báo cáo tài chính cuối năm Dĩ An Bình Dương

Tư vấn báo cáo tài chính cuối năm Dĩ An Bình Dương

Đăng vào ngày: 22/11/2018

Tư vấn báo cáo tài chính cuối năm Dĩ An Bình Dương – Thời điểm cuối năm là quãng thời gian bận rộn bán hàng, kinh doanh của doanh nghiệp vì nhu cầu của khách hàng về hàng hóa và dịch vụ tăng cao. Tuy nhiên, ngoài việc kinh doanh bạn còn một nỗi lo […]

Xem thêm
Chuyên Báo cáo tài chính cuối năm công ty cơ khí tại Bình Dương

Chuyên Báo cáo tài chính cuối năm công ty cơ khí tại Bình Dương

Đăng vào ngày: 01/11/2018

Chuyên Báo cáo tài chính cuối năm công ty cơ khí tại Bình Dương Uy tín – Trách nhiệm – Giá rẻ Dịch vụ tận nơi Là doanh nghiệp mới thành lập, nếu chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, […]

Xem thêm
Kế toán thuế tổng hợp hàng tháng tại Thuận An Bình Dương

Kế toán thuế tổng hợp hàng tháng tại Thuận An Bình Dương

Đăng vào ngày: 18/09/2018

Kế toán thuế tổng hợp hàng tháng tại Thuận An Bình Dương Không nhất thiết là công ty chúng tôi nhưng bạn hãy thuê một công ty kế toán Uy Tín, Chuyên Nghiệp, vừa Tiết Kiệm Chi Phí vừa đơn giản vấn đề và tối ưu hóa số tiền thuế phải nộp. Vì sao công ty cần phải thuê công ty kế […]

Xem thêm