Dịch vụ Báo cáo thuế tại Thủ Dầu Một

Dịch vụ Báo cáo thuế tại Thủ Dầu Một

 

 

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phấm tại Bình Dương  Bạn đang là chủ một doanh nghiệp mới thành lập?

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phấm tại Bình Dương  Bạn đang lo lắng về giải quyết những khoản sổ sách kế toán?

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phấm tại Bình Dương  Bạn đang cần tìm dịch vụ kế toán trọn gói để quản lý toàn bộ hệ thống kế toán của công ty?

 

>> KẾ TOÁN <<

 

  Xử lý các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định

♦  Đóng hóa đơn, chứng từ kế toán

♦  Hạch toán và ghi sổ sách kế toán trên phần mền kế toán

♦  Báo cáo xuất hàng, nhập hàng, tồn đọng hàng hàng tháng

♦  In các loại sổ sách, báo cáo theo quy định

♦  Thông báo đến công ty thời hạn phải nộp báo cáo tài chính theo quy định và lập báo cáo tài chính khi doanh nghiệp có yêu cầu.

♦  Đứng tên nhân viên làm kế toán

♦  Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp.

 

dịch vụ kế toán tại thủ dầu một

 

 

>> BÁO CÁO TÀI CHÍNH <<

 

♦  Cân đối lãi – lỗ, lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp, gồm:

♦  Quyết toán thuế TNCN

♦  Quyết toán thuế TNDN

♦  Cân đối kế toán

♦  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

♦  Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

♦  Báo cáo tình hình kinh doanh

♦  Thuyết minh báo cáo tài chính

♦  In và bàn giao báo cáo tài chính

 

Báo cáo tài chính tại dĩ an

Báo cáo tài chính tại dĩ an

 

Liên hệ Kế toán tại Thủ Dầu Một: 0908.506.303

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN PHÚC HƯNG 

Số 7, Đường số 1, Khu Phố Tân Phước – Phường Tân Bình – Thĩ Xã Dĩ An – Bình Dương

Tin Liên Quan