Dịch vụ báo cáo thuế tại Sóng Thần 1 Dĩ An

Dịch vụ báo cáo thuế tại Sóng Thần 1 Dĩ An

Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả

Chỉ 500.000/tháng

Kế toán là gì?

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân..

An Phúc Hưng luôn tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

An Phúc Hưng đảm bảo trách nhiệm, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu tư khách hàng.

Dịch vụ báo cáo thuế tại Sóng Thần 1 Dĩ An

Dịch vụ báo cáo thuế tại Sóng Thần 1 Dĩ An

Chi tiết công việc của Dịch vụ báo cáo thuế tại Sóng Thần 1 của An Phúc Hưng:

- Báo cáo thuế hàng tháng – hàng quý – hàng năm theo quy định pháp luật.

- Báo cáo thuế Giá trị gia tăng – Thuế Thu nhập doanh nghiệp – Thuế Thu nhận cá nhân – Thuế Xuất nhập khẩu – Thuế Tiêu thụ đặc biệt.

- Đăng ký BHXH – BHYT.

- Tính khấu hao tài sản.

- Cập nhật , kiểm tra số liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Làm báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế.

- Kiểm tra sự cân đối, số dư đầu ký , cuối kỳ giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.

- Hạch toán chi phí, doanh thu, chi phí trả trước, tài sản cố định, bảo hiểm, các loại thuế, theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cuối kỳ và lập báo cáo thuế sau mỗi tháng(quý), mỗi năm.

- Am hiểu và cập nhật về các văn bản pháp luật về các loại thuế.

- Cung cấp và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.

- Lưu trữ và sắp sếp chứng từ kế toán theo yêu cầu.

Xem thêm:

Dịch vụ thành lập công ty tại Dĩ An Bình Dương

Dịch vụ xin phù hiệu xe tại Bình Dương

Văn phòng Luật sư An Phúc Hưng – Hotline: 0908.506.303

Địa chỉ: Số 7, Đường số 1, Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thĩ Xã Dĩ An, Bình Dương

Chi nhánh: Số 246 Huỳnh Văn Lũy, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương – Tư Vấn: 0978.576.598

Chi nhánh: Số 38 Nguyễn Du, Phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương

Tin Liên Quan