Đám tang Gia Cát Lượng đau thương ngập trời

Đám tang của Gia Cát Lượng đau thương ngập trời

Trời cao ơi! Tại sao ông lại nóng lòng giao ông ấy cho gió mưa.
Sỏi đất ơi! Tại sao ông lại nóng lòng ôm ông ta vào lòng.
Nguyện lấy cái chết đổi sự sống cho ông ấy. Để xoái lãnh tướng sĩ tái xuất trận.
Cung kính cúi đầu, ai có thể bằng.
Một đời kích bạc, ai có thể bằng
Ah….. ah…. Ah…ah.
Trời cao ông thật bất công, Cát đất ông thật tuyệt tình.
Chỉ để lại tác giáo binh đồ và giao cầm.
Thục quốc phải giao cho ai đây, tan nát trái tim vì thục quốc.

Tin Liên Quan