Bảo Hiểm Xã Hội

Dịch Vụ Đăng Ký BHXH Lần Đầu Tại Bình Dương

Dịch Vụ Đăng Ký BHXH Lần Đầu Tại Bình Dương

Bảo Hiểm Xã Hội - 04/01/2018

Dịch Vụ Đăng Ký BHXH Lần Đầu Tại Bình Dương    Kể từ ngày 1/1/2015 theo Luật Làm việc số 38/2013/QH13: Khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì DN phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên (Không còn giới hạn phải đủ 10 người như trước). – Theo […]

Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu Tại Bình Dương

Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu Tại Bình Dương

Bảo Hiểm Xã Hội - 04/01/2018

Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu Tại Bình Dương      Thủ tục – hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017, có hiệu lực từ ngày 01/5/2017 và thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH năm […]

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tốt Nhất Tại Bình Dương

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tốt Nhất Tại Bình Dương

Bảo Hiểm Xã Hội - 06/07/2017

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tốt Nhất Tại Bình Dương   Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Bình Dương cung cấp dịch vụ làm bảo hiểm xã hội, dịch vụ tiền lương, dịch vụ lao động cho các doanh nghiệp. I/ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG  Gồm: 1)  Đăng ký […]

Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bình Dương

Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bình Dương

Bảo Hiểm Xã Hội - 06/07/2017

  Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bình Dương   – Quý khách hàng đang có doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiệnthủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động? – Quý khách hàng là các doanh nghiệp muốnđăng ký bảo hiểm xã hội, […]

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Tân Uyên Bình Dương

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Tân Uyên Bình Dương

Bảo Hiểm Xã Hội - 06/07/2017

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Tân Uyên Bình Dương      Công ty Tư Vấn An Phúc Hưng chuyên về hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn và dịch vụ làm bảo hiểm xã hội tại Bình Dương cho doanh nghiệp: Tư vấn đăng ký khai trình lao động, xây dựng hệ thống thang […]

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Thủ Dầu Một Bình Dương

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Thủ Dầu Một Bình Dương

Bảo Hiểm Xã Hội - 06/07/2017

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Thủ Dầu Một Bình Dương   – Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội tại Bình Dương của Dịch vụ kế toán cung cấp cho bạn dịch vụ làm bảo hiểm xã hội hàng đầu, nhanh chóng, hiệu quả dành cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với […]

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Thuận An Bình Dương

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Thuận An Bình Dương

Bảo Hiểm Xã Hội - 06/07/2017

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Tại Thuận An Bình Dương       Bạn là cá nhân hay doanh nghiệp đang gặp phải vướng mắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lao động tiền lương hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay mặt […]

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI DĨ AN BÌNH DƯƠNG

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Bảo Hiểm Xã Hội - 06/07/2017

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI DĨ AN BÌNH DƯƠNG        Theo công văn số 4064 quy định, Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao […]

Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bình Dương

Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bình Dương

Bảo Hiểm Xã Hội - 06/07/2017

Dịch Vụ Làm Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bình Dương       Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Tư vấn An Phúc Hưng, An Phúc Hưng cung cấp dịch vụ làm bảo hiểm xã hội, dịch vụ tiền lương, dịch vụ lao động […]