Tư vấn mua lại công ty chế biến gỗ tại Dĩ An

Tư vấn mua lại công ty chế biến gỗ tại Dĩ An

Tư vấn Sáp nhập và Mua lại Doanh nghiệp là hoạt động tư vấn phức tạp, liên quan nhiều khía cạnh mang tính chuyên ngành. Tuy nhiên, trong một thương vụ mua bán hay sáp nhập, vai trò của Luật sư giống như kiến trúc sư của cả thương vụ, tham gia đóng vai trò định hướng, phân bổ, điều phối các nguồn lực khác nhau để việc thực hiện giao dịch Mua bán hay Sáp nhập diễn ra thành công và hợp pháp. Trong lĩnh vực này, dịch vụ tư vấn An Phúc Hưng sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục mua bán, sát nhập công ty tại Dĩ An.

Nên mua lại công ty chế biến gỗ tại Dĩ An hay không ?

Mua lại công ty chế biến gỗ tại Dĩ An

Nhìn chung, các bước để thực hiện quy trình mua bán doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Thứ nhấtxem xét đánh giá doanh nghiệp mục tiêu.

Thứ hai, định giá và đàm phán giá

+ Sau khi tìm hiểu và quyết định mua lại doanh nghiệp, bước tiếp theo sẽ là định giá doanh nghiệp mục tiêu.

+ Lựa chọn phương thức thực hiện thương vụ mua bán doanh nghiệp.

+ Xác định nguồn tài chính.

+ Đàm phán giá.

+ Tiến hành thương lượng cụ thể từng điều khoản họp đồng mua bán doanh nghiệp.

Thứ ba, hoàn tất hoạt động mua bán doanh nghiệp 

+ Hoàn tất chuyển sở hữu doanh nghiệp.

+ Giải quyết các vấn đề tồn đọng sau khi mua doanh nghiệp.

Thủ tục mua bán doanh nghiệp có mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được thực hiện dưới hình thức chuyển nhượng vốn góp. Việc chuyển nhượng này phải tuân thủ theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cụ thể như sau:

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng”.

- Khi mua lại là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, nếu chỉ có 1 mình bạn góp vốn mua lại công ty này thì sau khi thực hiện thủ tục mua bán bạn cần phải chuyển đổi mô hình công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, do một mình bạn làm chủ và chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của công ty.

Xem thêm:

- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN PHÚC HƯNG – HOTLINE 0978.576.598

Số 7, Đường số 1, Phường Tân Bình – Thĩ Xã Dĩ An – Bình Dương

Số 38 Nguyễn Du, Phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương

Số 246 Huỳnh Văn Lũy, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tin Liên Quan