Tăng vốn điều lệ và sát nhập thêm thành viên Thuận An Bình Dương

Tăng vốn điều lệ và sát nhập thêm thành viên Thuận An Bình Dương

03 ngày có giấy phép kinh doanh mới

Phục vụ tận nơi

Công ty An Phúc Hưng hỗ trợ doanh nghiệp tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như sau: 

Nội dung thực hiện từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu từ phía khách hàng đến tư vấn, soạn thảo hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao kết quả tới quý doanh nghiệp được thể hiện rõ ràng và chi tiết 

Tư vấn các quy định quy định của pháp luật về tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp:

+ Đối với công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ, được tăng vốn.

+ Đối với công ty TNHH hai thành viên chỉ được phép giảm vốn sau hai năm kể từ ngày thành lập.

+ Đối với công ty cổ phần nếu giảm vốn chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể tùy từng trường hợp.

+ Trách nhiệm của các thành viên đối với trường hợp tăng, giảm vốn.

+ Tư vấn về các vấn đề có liên quan.

Tư vấn tăng vốn bằng cách thêm thành viên góp vốn, tăng số lượng thành viên công ty:

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty Cổ Phần có quyền tăng hoặc giảm số lượng thành viên tham gia góp vốn.

+ Công ty tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên có thể tăng số lượng thành viên tham gia góp vốn bằng cách chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Tăng vốn điều lệ và sát nhập thêm thành viên Thuận An Bình Dương

Tăng vốn điều lệ và sát nhập thêm thành viên Thuận An Bình Dương

An Phúc Hưng sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần);

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh);

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Danh sách cổ đông Công ty cổ phần;

- Thông báo lập sổ cổ đông (cũ);

- Thông báo lập sổ cổ đông (mới);

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

- Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

- Các giấy tờ kèm theo (Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…)

Về trình tự thực hiện:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành nộp hồ sơ để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bàn giao giấy phép mới.

Xem thêm:

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Bình Dương

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thủ Dầu Một Bình Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN PHÚC HƯNG

Trụ sở chính: Số 7, Đường số 1, Phường Tân Bình – Thĩ Xã Dĩ An – Bình Dương.

Chi nhánh 1: Số 38 Nguyễn Du, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương.

Chi nhánh 2: Số 246 Huỳnh Văn Lũy, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Tin Liên Quan