Nhân Sự Lao Động

Dịch vụ quản lý lương và bảo hiểm

Dịch vụ quản lý lương và bảo hiểm

Dịch vụ quản lý lương và bảo hiểm là dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán Và Tư vấn An Phúc Hưng. An Phúc Hưng chuyên về cung cấp dịch vụ nhân sự, dịch vụ lao động, dịch vụ cho thuê nhân sự, làm dịch vụ tiền lượng, làm dịch vụ kế toán, dịch vụ làm thủ tục thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính. Nhằm mang lại sự linh hoạt, nhanh chóng và … Đọc Thêm

Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội

Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội

Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội (BHXH) dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán Và Tư vấn An Phúc Hưng. An Phúc Hưng cung cấp dịch vụ làm bảo hiểm xã hội, dịch vụ tiền lương, dịch vụ lao động cho các doanh nhgiệp. An Phúc Hưng là công ty chuyên về cung cấp dịch vụ nhân sự, dịch vụ tiền lương, lao động, kế toán, dịch vụ thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài … Đọc Thêm

Dịch vụ đăng ký lao động

Dịch vụ đăng ký lao động

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG DỊCH VỤ LAO ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA AN PHÚC HƯNG ============ Để hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành liên quan đến đăng ký lao động, đăng ký thang bảng lương và đóng bảo hiểm xã hội, An Phúc Hưng giới thiệu với doanh nghiệp các dịch vụ đăng ký lao động. Dịch vụ đăng ký lao động dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế … Đọc Thêm